user_mobilelogo

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv

Advokat|Karlstad

Jurister i Värmland

Är Du i behov av ett juridiskt biträde? Kontakta oss på 020 - 12 15 25 idag!
Vi erbjuder Dig, via vår online case review, en gratis genomgång av Ditt ärende för att se över vilka möjligheter Du har innan Du bestämmer Dig.

Ditt juridiska biträde i Värmland

Vi har inte erlagt advokatexamen och är inte heller medlemmar i Advokatsamfundet. Emellertid så vet få personer vad det är för skillnad på en advokat eller ett juridiskt biträde. En advokat kan vara Din offentliga försvarare vid t.ex. brottmål medan en jurist kan vara Ditt ombud i de flesta andra typer av ärenden. Som seriösa juridisk byråer innehar vi, likt en advokatbyrå, en ansvarsförsäkring och efterlever därutöver advokatsamfundets etiska förhållningssätt gentemot våra klienter.
Vi garanterar Er därmed alltid vår effektivitet, lojalitet, tystnadsplikt och opartiskhet i varje enskilt ärende.
 
Här kan Du ta del av en utförlig beskrivning av skildnaderna mellan en advokat och en jurist.

Vi är Dina jurister i Karlstad!

Vi är en effektiv byrå som garanterar konkurrenskraftiga priser, effektivitet och transparens i våra uppdrag. Du ska inte behöva fundera på huruvida vi har aggerat på ett effektivt sätt när vi utfört ett uppdrag åt Dig - Det ska Du veta att vi har gjort! Liksom advokater har vi även en skyldighet att avråda Dig från att vidta vissa åtgärder om vi anser att dessa inte är till Din fördel.
Vid vänster menyfällt kan Ni ta del av våra referensärenden (uppdateras kontinuerligt) och Ni är därtill även välkomna att kontakta oss om Ni vill ha ytterligare referenser om oss och vår byrå.

Juridiskt Ombud

Som juridiska biträden åtar vi oss inte brottmål utan vi företräder våra klienter primärt vid privat- och familjerättsliga angelägenheter, med affärsjuridik och bostads,- lokal,- och fastighetsrättsliga ärenden.
Vi företräder därtill även vissa värmländska kommuner vid socialrättsliga angelägenheter.
Du kan läsa mer om oss under menyfliken "medarbetare".

Juridisk byrå nära Karlstad

EC Juristbyrå har existerat sedan 2008 och med västra vämland som bas sedan 2009.
Vi har inte ålagt advokatexamen vid advokatsamfundet och vi innehar därmed ej heller någon titel som advokat. Vi är däremot jurister, offentliga biträden, Notarius Publicus och, av domstolsverket, särskilt förordnade medlare inom en rad rättsområden. Skillnader finns mellan att vara advokat och jurist, där den största torde vara att vi ej äger rätten att företräda våra klienter som offentliga ombud vid brottmål. Emellertid kan vi vid vår juridiska byrå, och har så gjort vid flertalet tillfällen, företrätt klienter som deras privata ombud. I övrigt så är det inte mycket som skiljer vår utbildning från den som innehar titeln Advokat.
Vi åtar oss ärenden från hela Sverige men vårt primära arbetsområde är västra Värmland och i synnerhet Karlstad och det är just vid Karlstad Tingsrätt som vi handhar de flesta av våra ärenden.
 
Kontakta oss på 020 12 15 25 eller via mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
 
 
primi sui motori con e-max
Följ EC Juristbyrå