Disclamier - Case Review (2017:2):

Vår Case Review är endast en översiktlig genomgång och är INTE ett, vare sig ställningstagande eller uppdragsåtagande i sak. 

Denna Case Review (genomgång) syftar till att ge Dig svar på de ofta ställda frågorna: "Har jag en sak?", "Är det värt det?", "Hur ska jag gå vidare?"

De rekommendationer som vi tillhandahåller Er i anledning av EC Juristbyrås Case Review är baserat på den information som Du självhändigt tillhandahållit oss och de rekommendationer vi lämnar Er baseras utifrån dem. För att vi ska kunna ge Er bästa möjliga allmänjuridiska rådgivning i Ditt specifika fall är det därför av stor vikt att Du inte undanhåller information som kan vara av väsentlig juridisk betydelse när vi granskar Ditt ärende. Din frågeställning behandlas med sekretess och kommer att raderas från vår server när den bedöms vara besvarad.

Vår genomgång begränsas till max 30 minuter per ärende. Det inkluderar, men är inte begränsat till, en översiktlig genomgång av viss dokumentation, e-post och (vid behov) telefonkontakter med Er.

Dokumentation som Du vill tillställa oss ska ej vara fysiska dokument utan digitala handlingar och via bilagsfunktionen i Case Review modulen.

Föreligger särskilda omständigheter i ditt fall, kan vi mottaga handlingar via e-post, men först efter vi ber om det.

Under genomgången kommer vi inte, i anledning av Ditt ärende:

  • Kontakta tredjeman (andra personer, myndigheter eller företag).
  • Medverka vid förhandlingar, medlingar och/eller andra former av möten mellan Dig och tredjeman.
  • Upprätta, korrigera eller säkerställa avtal eller dokument.
  • Åta oss fysiska möten, utan begränsa vår genomgång med Er till distansmöten via telefon/e-post samt ev. webbkonferens.
  • Behålla eller returnera dokument som Ni tillställt oss (om det inte föreligger synnerliga skäl). Dokument kommer att förstöras/raderas efter avslutad granskning om Ni ej avser gå vidare med ärendet genom oss.
  • Införa Dina kontakt och/eller personuppgifter i vår databas.
  • Bekräfta Er som vår klient inför tredjeman.

Då genomgången är översiktlig lämnar vi ingen rådgivning och/eller slutgiltigt ställningstagande som ska betraktas som något annat än allmänjuridisk rådgivning. I anledning därav är vi inte heller förhindrade att företräda en eventuell motpart om denne skulle kontakta oss och önska vårt biträde. 

EC Juristbyrå frånsäger sig allt ansvar för åtgärder som vidtas eller icke vidtas baserade på information på lämnats till Er genom vår Case Review. Ansvarsåtagande från EC Juristbyrå lämnas enbart när ett faktiskt uppdragsåtagande har inträffat.