user_mobilelogo

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv

Henrik D.A. BrobergIndraget körkort

Har Du fått Ditt körkort indraget av Transportstyrelsen? Ring 010 10 10 020 eller använd Dig av vår kostnadsfria on-line Case Review så hjälper jag Dig!

Jag erbjuder alltid en kostnadsfri genomgång (översiktlig genomgång) via telefon eller genom Case Rewiev av ditt ärende. Detta för att se huruvida det finns några möjligheter att vinna framgång i ditt ärende eller inte.

Du kan även besöka vår systersida www.indraget-korkort.se som uteslutande handlar om körkortsfrågor.

Jag har, i ett tidigare inlägg, beskrivit lite övergripande om körkortsåterkallelse, återkallelsegrunder, spärrtid, mm. (länk till inlägg här)

Som en liten fördjupning på tidigare inlägg tänkte jag, i detta inlägg, klargöra vissa saker.

Användarbetyg: 4 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som inaktiv

Britta M. Kjellin, jur.kand/Notarius PublicusEU valet, viktigare än Du tror!

Utan att vi kanske närmare reflekterar över det så påverkas vi av EU hela tiden.  

400 miljoner röstberättigade människor från 28 länder är nu i full färd med att rösta fram de 751 ledamöter som skall företräda dem i EU parlamentet de kommande 5 åren.

Dessa 751 representanter kommer vara med och besluta om nya EU lagar och direktiv som direkt eller indirekt kan komma att beröra Dig, oavsett Du är student, jordbrukare, arbetare, flykting etc.

Användarbetyg: 2 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

2Norges nasjonaldag, 17 maj

Gratulerer til 200 år uavhengighet - Norge og våre norske klienter!! Vi vet at få kan feire nasjonaldagen som norsker kan og 200 år i frihet er virkelig noe å feire!

 

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv

Indraget körkort pga. fortkörning, ur ett nykterhetshänseende eller av någon annan orsak?

HenrikHar du frågor eller funderingar kring: Indraget körkort, återkallelseförfarandet, spärrtider mm? Kontakta mig på 010 - 10 10 020 så gör jag en kostnadsfri genomgång av ditt ärende och ser över dina möjligheter att vinna framgång. 

Du kan även, med fördel, använda Dig av vår Case Review  så kan jag göra en kostnadsfri genomgång av ditt körkortsärende direkt till din e-post. 

Jag vill även passa på att nämna att du, med fördel kan besöka webbsidan INDRAGET-KORKORT.SE som jag upprättat om körkortsingripanden.

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv

Avtal

Henrik BrobergBehöver Du hjälp med att upprätta eller granska ett avtal? Behöver Du råd och tips kring avtal och avtalsrätten? Kontakta oss på 020 12 15 25 och boka tid eller använd Dig av vår Case Review, för att få en kostnadsfri granskning och genomgång av ett ärende innan Du bestämmer Dig om Du vill gåvidare med ett ärende.

Man kan ingå och utforma avtal på en mängd olika sätt – allt från en skriftlig handling till en muntlig överenskommelse eller, för den delen, enbart genom att man beter sig på ett särskilt sätt vid en given situation.

Vissa avtal kan kräva en, på förhand, speciell form där vissa krav ska vara uppfyllda för att de ska vara giltiga (t.ex. försäljning av fastighet), andra avtal räcker med en tyst överenskommelse (t.ex. när Du kliver på tåget).

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv

Testamente - Din sista vilja!

Att skriva testamente

Henrik D.A. Broberg - Att skriva testamenteOavsett om Du är gift, omgift, skild, änka, sambo, singel, har barn eller styvbarn, särkullsbarn, gifta barn, skilda barn eller barnbarn så finns alltid en anledning till att skriva ett testamente. Ett testamente är inte enbart en ovärderlig värdehandling som säger vem som ska ärva vad, utan även ett skyddsdokument som kan skapa en absolut trygghet för Dina anhöriga (i synnerhet barn och sambo). Ditt testamente är Din sista vilja som inte bara skall respekteras utan även kan underlätta för Dina efterlevande på ett ovärderligt sätt i en tid av sorg.

 

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv

Skilsmässa, bodelning, vårdnad & umgänge

Skilsmässa

2En skilsmässoansökan skall vara skriftlig och lämnas till den tingsrätt där den som ansöker är mantalsskriven. Är makarna överens kan skilsmässan beslutas direkt, men om endast en av makarna vill skiljas, om det finns minderårigt barn i hushållet eller om makarna begär det så måste man genomgå en betänketid på sex månader.

 

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv

Fastighetsköp - Garantier & utfästelser

Garantier vid fastighetsköp

Henrik BrobergGarantier är; i likhet med andra former av avtal; alltid bättre att ha skriftligt för att undvika framtida eventuella tvister.

 

En enuntiation föreligger då en säljare har lämnat preciserade uppgifter om fastigheten, utan att för den sakens skull uttryckligen ha garanterat köparen något.

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv

Bygg och entreprenad

Entreprenad

Henrik BrobergEntreprenadrätten behandlar regler om byggande och om förhållandet mellan beställare och utförare av byggnadsarbeten. Det är ett ämne som också kan studeras inom ramen för speciell avtalsrätt, men det har lagts i samband med fastighetsrätten för att dess speciella miljö ska komma fram.

 

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv

Förmånsrätter och återvinning av egendom

Dela tillgångar

Henrik BrobergGrundtanken vid en konkurs är att samtliga borgenärer ska få dela på konkursboets eventuella tillgångar med en procentuell andel som motsvarar deras fordran. 

 

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv

Obestånd

Eskalerande skulder

Henrik BrobergOm ett företag är på obestånd betyder det att företaget inte längre mäktar med att betala sina skulder och att dess betalningsproblem är bestående snarare än tillfälligt.

 

Följ EC Juristbyrå