user_mobilelogo

Juri§tBloggen

 

Onödiga förbud

 

Tidningen Folket

JuristNieTidningen Folket rapporterade om en politiker i Eskilstuna som, genom ett lokalt förbud, vill förbjuda kläder som kan uppfattas som bland annat kan uppfattas som hotfulla, eller som kan anses ha en kriminell anknytning. Tanken är att förbudet skall gälla på krogar och restauranger i staden. Det är främst västar tillhörande olika motorcykelgrupperingar som anses vara ett problem.

Först och främst så är jag emot denna typ av förbud, folk måste principiellt få ha vilka kläder de vill. Det stora problemet är att gränsdragningarna ofta bli väldigt diffusa, vilket innebär att det kan bli väldigt mycket godtycke i tillämpningen. Ta som exempel att motorcykelvästar med emblem på känns hotande, känsla av hot kommer ofta långt innan man har sett vad som står på västen. Skulle då exempelvis de västar som advokaternas motorcykelklubb använder var förbjudna? Eller kanske skulle man förbjuda att den kristna motorcykelklubb som finns inte får använda sina västar?

Gränsdragningar är väldigt svåra, det bästa vore att helt undvika den nu aktuella typen av förbud.

Juristni§§e

 

Följ EC Juristbyrå