user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Straffrabatt

JuristNieInom en inte alltför avlägsen framtid så väntas Högsta domstolen (HD) tydliggöra för hur reglerna om straffrabatt för brottslingar skall tillämpas av landets domstolar. Det finns idag möjlighet för en tingsrätt eller hovrätt att ge rabatt på straffet för en misstänkt brottsling om han erkänner och avslöjar sin och andras inblandning i ett brott. Problemet är att olika domstolar har olika tillämpning och ger därmed olika rabatt. HD kommer nu tydliggöra hur mycket rabatt som kan ges samt under vilka förutsättningar detta kan ske.

 

Att ge straffrabatt för att man anger sina påstådda kumpaner kommer sannolikt att leda till stora problem. Tittar man på USA som har ett långtgående system för straffrabatt (till och med åtalsfrihet) så har det visat sig att misstänka anger och vittnar mot personer som är helt oskyldiga, detta i syfte för att själva komma undan. Det stora problemet är att en person som vittnar mot någon annan i utbyte mot ett betydligt lägre straff eller inget straff alls, har all anledning att ljuga. Trovärdigheten hos den som skall vittna blir därmed högst suspekt.

En demokratisk rättsstat kräver att en person döms på hållbar tillika trovärdig bevisning, en person som potentiellt ljuger för sin egen vinning har inte plats i en rättssal.

Juristni§§e

 

 

Följ EC Juristbyrå