user_mobilelogo

Juri§tBloggen

090720 Brottsprovokation gav resning
Skrivet av JuristNisse   
2009-07-20 07:00

Äntligen! Det var min första reaktion när jag läste om att Högsta domstolen hade beviljat en tidigare dömd person resning på grund av att polisen använt brottsprovokation (beslut fattat den 8 juli i mål nr Ö 3798-08). HD beslutade att hovrätten skall ta om rättegången, bedömningen görs att det sammantaget finns skäl som talar för att den tidigare dömde hade blivit utsatt för en sådan polisprovokation som i enlighet med gällande praxis är av betydelse vid bedömningen av hans straffbarhet.

Polisen har alltför länge haft fria händer att ta till vilka medel som helst för att få till åtal. Åklagare, domstolar och försvarsadvokater har inte fått någon information om den brottsprovokation som har skett. De rättssäkerhetsgarantier som finns enligt svensk lag har helt bortsetts från. Arroganta högre polischefer har ansett att de står över lagen, ännu har inget högt rankat polisbefäl fått stå till svars. Förhoppningsvis kommer det i den nya rättegången komma fram sådant som gör att ansvariga inom polisen kan åtalas och straffas.

JuristNi§§e

Följ EC Juristbyrå