user_mobilelogo

Juri§tBloggen

090722 Kommunalt bistånd till sex
Skrivet av JuristNisse   
2009-07-22 07:14

Jag kunde inte annat än skratta när jag läste om en 30-årig man som hade ansökt om ekonomiskt bistånd från kommunen för potensmedlet Viagra. Han hade tagit sig ur ett flerårigt missbruk med hjälp av bland annat medicin. Problemet var att medicinen gjorde honom impotent. Kommunen hade inledningsvis avslagit mannens begäran, men efter en överklagan så fann länsrätten att mannen hade rätt till bistånd för att uppnå vad man kallar för en skälig levnadsnivå. I praktiken har alltså länsrätten funnit att en person har rätt till att kunna idka sex för att uppnå en skälig levnadsnivå.

Det roliga kommer nu när länsrätten anmodat kommunen att utreda hur mycket som mannen har rätt att få i bistånd. Kommunen skall alltså utreda hur ofta som mannen bör anses ha rätt till sex för att uppnå en skälig levnadsnivå. Ibland kan juridiken vara både intressant och rolig.

JuristNi§§e

Följ EC Juristbyrå