user_mobilelogo

Juri§tBloggen

090724 Friad men aldrig fri
Skrivet av JuristNisse   
2009-07-24 07:45

En 23-årig man som tidigare hade friats från misstankar om ett dubbelmord skall nu åtalas för samma brott igen, Hovrätten över Skåne och Blekinge beviljad nämligen åklagarens resningsansökan.

Jag ställer mig högst tveksam till ett rättssystem där en person som åtalats och friats för ett brott kan åtalas för samma brott igen. Det innebär att man aldrig kan vara riktigt säker på att man är fri trots att en domstol har funnit en oskyldig för det brott man åtalats för. Hela ens liv kommer risken att åtalas igen hänga över en som ett damoklessvärd. Jag föredrar det amerikanska systemet, där man aldrig kan åtalas för ett brott man en gång blivit friad för, så kallat "double jeopardy". Jag tycker att denna princip skall införas i det svenska rättssystemet.

JurristNi§§e

Följ EC Juristbyrå