user_mobilelogo

Juri§tBloggen

090804 Tänk först, tala sen

Skrivet av JuristNisse
2009-08-04 18:34

President Barack Obama kritiserade nyligen ett par polistjänstemän för att ha anhållit en professor vid anrika Harvard universitetet som var av afroamerikanskt ursprung. Bakgrunden var att denne inte kunde hitta nycklarna till sitt hus och därför var tvungen att bryta upp en dörr. En granne såg detta och kallade på polisen. När ordningsmakten var på plats så rapporterades det initialt om att professorn kunde identifiera sig som ägare av huset, men eftersom han bettet sig otrevligt så anhölls han, men släpptes efter några timmar. President Obama fick en fråga om detta i samband med en annan presskonferens strax efter händelsen, och han gick ut hårt; han sköt från höften och kritiserade det som hade hänt. Men Obama har sedermera fått be om ursäkt och han har även inbjudit en av polismännen som deltog i anhållandet till Vita Huset. Problemet var att Harvardprofessorn inledningsvis hade vägrat legitimera sig, och även riktat ett flertal okvädningsord mot polisen, och det var inte förrän på polisstationen som det fastställdes att han var ägare till huset, varpå han släpptes direkt. Den första rapporten och sanningen skilde sig alltså åt och Obama yttrade sig innan han hade alla fakta, vilket är högst olyckligt. Som utbildad advokat (vid Harvard till och med) kan man tycka att han bör veta bättre. Regeln som gäller i en rättegång, alltså ställ inte en fråga till vittnet som du redan vet svaret på, bör med en lite variation även gälla inom politiken, det vill säga kommentera inte en händelse som du inte har all information om.

JuristNi§§e

Följ EC Juristbyrå