user_mobilelogo

Juri§tBloggen

090805 Kinas censur går över alla gränser och raderar dem

Skrivet av JuristNisse
2009-08-05 09:47

I samband med att sonen till Kinas president kopplades samman med mutskandal i Namibia så gick den kinesiska statsmakten, via propagandadepartementet, in och såg till så att ord som mutor, namnet på presidentens son, och Namibia inte fanns tillgängliga i sökmotorerna som fanns tillgängliga via Internet i Kina. I praktiken raderades Namibia från kartan.

Efter ett tag kunde man återigen söka på tidigare bortplockade sökord, men så fort det gällde något känsligt för staten Kina så kom följande text fram: "sökresultat som ej är i enlighet med relevanta lagar, förordningar och riktlinjer visas ej".

Om Kina vill vara en del av världssamfundet så får sånt här inte förekomma. Att det ens finns något som heter propagandadepartement är i sig högst olämpligt.

JuristNi§§e

Följ EC Juristbyrå