user_mobilelogo

Juri§tBloggen

090821 Poliser hindras från att vara politiskt engagerade

Skrivet av JuristNisse
2009-08-21 07:11

I Västerbotten har tre poliser förbjudits att vara politiskt engagerade i de kommuner där de bor. Poliserna ifråga sitter i detta fall i socialnämnden och opponenterna menar att det finns en intressekonflikt mellan en polistjänstemans rapporteringsskyldighet och den sekretess som är gällande i socialnämnden.

Jag är lite delad i denna fråga. Å ena sida är det var medborgares grundlagsskyddade rätt att engagera sig politiskt, å andra sidan måste en avvägning göras mellan skyldigheter som åligger en polis enligt dennes tjänstebeskrivning och de regler som i detta fall socialnämnden är skyldig att följa.

Rent juridisk skulle jag säga att grundlagen är den lag med högst dignitet och ska därmed vara den som är gällande i det fall lagar och regler med en lägre dignitet strider mot grundlagen. Men samtidigt så fyller socialnämnden en väldigt viktig roll och om de inte kan hantera sina ärenden fritt utan att riskera att närvarande poliser agerar som just poliser istället som ledamöter av socialnämnden, så kan enskilda medborgare drabbas hårt, och ett av huvudsyftena med grundlagen är faktiskt att skydda medborgaren. Detta är alltså en fråga med många olika aspekter. Det är med stort intresse jag kommer att följa den kommande juridiska processen.

JuristNi§§e

Följ EC Juristbyrå