user_mobilelogo

Juri§tBloggen

090906 Har en anklagad rätt att vara på plats i rättegångssalen?

Skrivet av JuristNisse
2009-09-06 10:01

Hovrätten valde att döma en 43-årig man till tio års fängelse trots att han inte var närvarande i rättssalen. Mannen som nekade var åtalad för grova narkotikabrott, han hade även friats i tingsrätten. Till följd av att mannen var mycket sjuk när målet nådde tingsrätten kunde han inte närvara vid huvudförhandlingen och därmed nöjde sig hovrätten med att studera de bandade förhör som fanns från tingsrätten. Detta var i enlighet med de nya (och enligt mitt tyckte felaktiga) rättegångsregler som numera är gällande. Dock så var delar av förhöret med den tilltalade så dåliga att man inte kunde uppfatta vad som sades, trots detta så valde hovrätten att ändra tingsrättens friande dom och döma mannen till fängelse. Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd och kommer att se om mannen verkligen fått sin rätt till en rättvis rättegång.

I sammanhanget måste jag påpeka att de nya rättegångsreglerna som har gällt i cirka ett år är helt förkastliga. Bland annat innebär de att huvudregeln är att inga nya förhör med vittnen och tilltalade får ske i hovrätten, utan man ska se på de bandade förhör som hållits i tingsrätten. Försvaret får alltså inte chans att ifrågasätta sådant som sagts i tingsrätten. Detta är något som hotar hela rättssäkerheten. Hela rättegångsprocessen i hovrätten fyller därmed inte sin funktion, nämligen att ge möjlighet för den tilltalade att försvar sig fullt ut och ifrågasätta anklagelserna och bevisning mot sig. Jag hoppas verkligen att en översyn av det nya regelsystemet snart kommer att ske och att en ändring därefter kommer till stånd.

JuristNi§§e

Följ EC Juristbyrå