user_mobilelogo

Juri§tBloggen

090917 Religion får inte styra pressen

Skrivet av JuristNisse
2009-09-17 15:11

Ännu en gång har Norden hamnat i världens blickfång på grund av påstått religiöst förtryck. Först var det Danmark och Jyllands-Postens publicering av de så kallade Mohammed karikatyrerna. Nu är det Sverige och Aftonbladet som publicerat en artikel om organhandel där anklagelser riktas mot den israeliska armén. Vad jag finner intressant är hur ingen av religionerna protesterade å den andra religionens vägnar, det verkar alltså som att man bara ser om sitt eget hem, men att man inte bryr sig om en annan religion (i brist på ett bättre ord) attackeras.

Islam respektive judendomen har alltså klagat på den nordiska pressfriheten. I Norden har vi inte censur, inte heller har regeringarna möjlighet att gå in och bestämma vad som får tryckas och inte tryckas. Det finns en anledning till att media anses utgöra tredje statsmakten. Media fyller en viktig granskande funktion som bidrar till att se till så att makthavarna sköter sig. Pressfriheten är alltså något vi ska vara rädda om, och inget annat land (eller religion) ska få bestämma vad nordisk media får och inte får rapportera om. Det ansvaret ligger helt och hållet på de ansvariga utgivarna.

JuristNi§§e

Följ EC Juristbyrå