090917 Mer pengar till rättsväsendet innebär längre straff

Skrivet av JuristNisse
2009-09-17 15:37

Polis, kriminalvård, med flera har precis fått extra pengar. Jag är den förste att säga att samhället måste sträva efter att minska brottsligheten, men flera poliser, längre strafftider och i synnerhet ett markant ökat antal fängelseplatser är inte liktydigt med en minskad brottslighet. Kriminologisk och sociologisk forskning världen över har visat att det helt saknas ett samband mellan brottsnivån i samhället och antalet som sitter i fängelse. Bara för att fler sitter i fängelse innebär alltså inte att brottsnivån sjunker.

Dessa ökade resurser till rättsväsendet är politiskt motiverat och inget annat. Det är bara ett drygt år kvar till nästa val och detta är alliansens sätt att visa hårda tag. Snart kommer säkerligen socialdemokraterna och kompani också att propagera för hårdare tag. Hade det inte varit bättre att lägga politiken åt sidan och satsa pengar på sådant som faktiskt hade minskat brottsligheten, även om det varit impopulärt i det korta loppet?

JuristNi§§e