user_mobilelogo

Juri§tBloggen

090929 Skolinspektionen en papperstiger

Skrivet av JuristNisse
2009-09-29 19:37

Nyligen rapporterade Dagens Nyheter om att Stockholms skolansvariga vägrade ge en 13-åring den skolgång han behöver. Kritiken har var mycket starkt från Skolinspektionen, men ansvariga från Stockholms Stad vägrar följa de beslut som har fattats. Sådant får inte förekomma! Om en tillsynsmyndighets beslut inte följs av de som tillsynen utövas över så hotas hela det offentliga systemet. Den typ av beslutsfattare som vägrar följa de grundläggande reglerna som gäller i vårt samhälle bör omedelbart avskiljas från sina tjänstebefattningar.

Nu har förslag lagts fram om att Skolinspektionen i framtiden ska kunna utdela anmärkningar, förelägga om vite och i extrema fall stänga ner en skolverksamhet; hoppas dessa går igenom så att egensinniga despoter, som de inom Stockholms stads skolförvaltning, kan lära sig veta hut.

JuristNi§§e

Följ EC Juristbyrå