user_mobilelogo

Juri§tBloggen

091027 Regeringsrätten värnar om vuxnas rätt att bestämma

Skrivet av JuristNisse
2009-10-27 07:47

En dom i Regeringsrätten ger män rätt att ta kvinnonamn och kvinnor rätt att ta ett mansnamn. Det är Skatteverket som drivit frågan och de har inte ansett man ska få ta ett namn som anses tillhöra det motsatta könet. Tre fall fanns uppe till prövning. Förutom en bedömning av namn och kön så fick en kvinna vid namn Ann-Chrisitine byta namn till A-C och två föräldrar fick ge sin son mellannamnet Q.

Frågan var om Skatteverket kunde vägra registrering av ett namn med hänvisning till gällande lagstiftning. Av reglerna framgår bland annat att namn som uppenbart kan väcka anstöt eller leda till obehag kan vägras. Men Regeringsrätten fann att några sådana förutsättningar inte förelåg i de aktuella fallen.

Jag anser det vara mycket glädjande att landets högsta förvaltningsrättsliga instans anser att vuxna individer ska få bestämma över sina namn. Denna typ av personliga angelägenheter ska det råda valfrihet ikring, vuxna måste faktiskt få ta ansvar för sina egna liv.

JuristNi§§e

Följ EC Juristbyrå