user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Avtalsrätt

Skrivet av Henrik D.A. Broberg
2010-05-02 00:03

Mitt namn är Henrik D.A. Broberg och jag arbetar som Affärsjurist på EC Juristbyrå och jag ska, efter bästa förmåga, försöka efterträda JuristNi§§e en stund inom denna blogg.

Med dubbel examina i bagaget bestående av ekonomi och juridik ska jag belysa olika juridiska begrepp och beskriva olika typer av vanligt förekommande problem.

Mitt främsta juridiska arbete härleds till avtalsrätten och avtalsrättsliga förfaranden, även om jag handhar många andra typer av ärenden.

Jag hade tänkt att böra skriva lite om Avtalsrätt!

Som jurist har jag stött på allt från överarbetade 10- (eller mer) sidiga avtal som torde ha tagit månader att komponera ihop, till avtal som inte innehåller något som helst skydd eller bevisvärde eller för den delen är direkt felaktiga.

Jag ska därför (och på ett så begripligt sätt som möjligt) beskriva lite avtalsrätt framöver. - Man behöver inte ha en gedigen universitetsutbildning för att skriva vanligt förekommande avtal, men man bör i vart fall ha koll på att de avtal man ingår uppfyller sitt syfte!

Vad är avtal?

Dagligen ingås ett mycket stort antal avtal av de mest skiftande slag. Det kan vara allt från ett enkelt köpeavtal som då vi köper en (1) liter mjölk från matvarubutiken. Men det kan lika väl röra sig om mycket komplexa avtal som t.ex. stora entreprenadarbeten som sträcker sig över olika länder, med många involverade parter.

Det finns ett stort antal avtal som påverkar våra dagliga relationer till andra personer och avtal som samhällsföreteelse påverkar oss dagligen, oftast utan att vi reflekterar över dem.

Som exempel kan vi ta följande: när jag vaknade upp i morse i mitt hus (som genom avtal, belånat av banken), när jag tände lyset och satt på kaffekokaren, vilket möjliggjordes genom ett tidigare tecknat avtal om leverans av elektrisk ström.

Efter frukosten, som tillagats med matvaror som jag, genom ett köpeavtal inhandlat från mataffären, gick jag ut och satte mig i bilen (som jag köpt genom köpeavtal) för att förflytta mig till min arbetsplats, vid en hyrd lokal.

I dessa situationer är det väl sällan vi mer noggrant reflekterar över vilka mekanismer som föranleder ingående avtal och som därigenom bundigt upp parter emellan.

Men avtal kan även betyda problem med stort "P" när en motpart inte fullgör de skyldigheter hon förpliktigats genom ett avtal.

Av de många tusentals olika avtal som ingås varje dag är det dock (och som tur är) endast en ytterst liten andel "avtal" som leder till problem.

Men när en motparten inte uppfyller sina avtalade förpliktelser på det sätt som vi förväntar oss kan detta orsaka betydande, såväl ekonomiska som personliga problem.

Det bästa torde naturligtvis vara att man, redan vid ett ingående skede, innan avtalsslutet kunde reglera samtliga frågor och situationer som skulle kunna uppkomma. Men detta är tyvärr, näst intill, en omöjlighet.

Genom att förhandla och skriva ner alla potentiella risker och problem som kan komma att uppstå skulle föranleda till mycket omfattande pappersarbete därjämte både oekonomiskt och tidskrävande på ett sätt som svårligen skulle kunna motiveras.

Vad som däremot ÄR möjligt är att reglera många faktorer som anses vara typiska för avtalssituationen.

För att försöka förebygga och undvika avtalsrättsliga problem är det vanligt förekommande att man, åtminstone vid betydande avtal, kontaktar en jurist eller advokat för konsultera riskfaktorer och/eller försöker finna lösningar som kan gagna bägge parterna inom avtalsförhållandet. - Det bästa avtalen är nämligen då bägge parterna anser sig själva som vinnare!

Tyvärr är det så att i allt för många fall är det vanligt att en underlägsen part (konsument eller småföretagare) helt förlitar sig på motpartens sakkunskap eller dennes jurist angående avtalets utformning, innehåll och riskfördelning. Man sätter tillit till motpartens goda vilja.

Detta kan så klart "i vissa fall" motiveras ur en ekonomiska synvinkel, då juridisk konsultering skulle bli för kostsamt i förhållande till vad parterna avtalat om.

Ett sätt att undvika problem är att själv ha viss grundläggande kunskap i avtalsrätt. Många problem kan faktiskt undvikas genom att man inser var problem kan komma att uppstå och vilka möjligheter som står till buds för att förebygga eller, i vart fall, lindra verkningar av motpartens agerande.

Av denna anledning skall jag, framöver och i mån av tid, försöka behandla vissa frågor som rör avtal och avtalsrättsliga förfaranden.

Henrik D.A. Broberg

Behöver Du hjälp med att skriva ett avtal eller få ett avtal granskat och förklarat för Dig? Kontakta oss eller någon av våra samarbetspartners så hjälper vi eller dom Er med just Ert avtal.

 

Följ EC Juristbyrå