user_mobilelogo

Juri§tBloggen

105012 Ingen Jäv i PirateBay

Skrivet av Henrik D.A. Broberg
2010-05-12 12:47

Att uttrycka en åsikt inom en rättsfråga är inte att bedöma som jäv enligt Högsta Domstolen

HD går på SveaHovrätts tidigare domslut vad gäller jävs-frågan inom det uppmärksammade PirateBay-målet.

Enligt praxis är det inte att anse som en jävssituation då en domare, i ett lagstiftningsärende; dom i annat mål; eller eljest inom rättsvetenskapligt sammanhang, uttryckt en åsikt gällande rättsfrågor.

Bakgrunden härör Hovrättsrådet Ulrika Ihrfeldt och hovrättslagmannen Kristina Boutz som två (2) av de tiltalade inom PirateBay-målet anmält för jäv pga. deras engagemang i organisationerna Svenska föreningen för industriellt rättsskydd och Svenska föreningen för upphovsrätt.

Genom HD´s domslut kan därmed SveaHovrätt återuppta ärendet inför höstens förhandlingar.

Henrik D.A. Broberg

Följ EC Juristbyrå