user_mobilelogo

Juri§tBloggen

I en artikel Riksdag och departement läser jag följande rubrik "S: hjälpsam brottsling kan få lägre straff"

Socialdemokraterna dammar av Thomas Bodströms gamla förslag från 2006 om ”strafflindring för kronvittnen”. Förslaget innebär att kriminella erbjuds ett lägre straff om de bistår polis och åklagare att avslöja egna och andras brott.

S, menar att systemet enbart är ämnat att användas vid allvarlig och svårtutredd brottslighet där ”kronvittnet” skall erbjudas särskilt skydd om denne vittnar mot sina medbrottslingar.

- Morgan Johansson (ordförande i partiets arbetsgrupp samt ordförande i justitieutskottet) menar att den organiserade kriminalitetens fotfäste i Sverige gör att förslaget är intressant att titta närmare på.

Analys:

Varför förslaget ”skrotades” under 2006 var för att ett system som detta kunde sätta rättssäkerheten på spel genom falska angiverier. Såsom vår eminente skribent juristNi§§e skrev redan sommaren 2009 i ett inlägg som alltjämt är högaktuellt:

”Att ge straffrabatt för att man anger sina påstådda kumpaner kommer sannolikt att leda till stora problem. Tittar man på USA som har ett långtgående system för straffrabatt (till och med åtalsfrihet) så har det visat sig att misstänka anger och vittnar mot personer som är helt oskyldiga, detta i syfte för att själva komma undan. Det stora problemet är att en person som vittnar mot någon annan i utbyte mot ett betydligt lägre straff eller inget straff alls, har all anledning att ljuga. Trovärdigheten hos den som skall vittna blir därmed högst suspekt.

En demokratisk rättsstat kräver att en person döms på hållbar tillika trovärdig bevisning, en person som potentiellt ljuger för sin egen vinning har inte plats i en rättssal.”

I tillägg till ovanstående så ser jag det svårt att definiera ”allvarlig och svårtutredd brottslighet”.

 

Henrik D.A. Broberg

Följ EC Juristbyrå