user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Affärsjuridik

Affärsjuridik rör förhållandet mellan företag och andra juridiska personer, som ofta biträds av en affärsjurist. En affärsjurist är den nya generationens jurist, där jurdikstudierna kombineras med andra relevant områden såsom exempelvis ekonomi.

 

En affärsjurist är i denna mening mer anpassad till sin juridiska uppgift med en mer skräddarsydd utbildning än den de traditionella juristerna innehar. Juridiken måste anpassas för att kunna justeras till ett samhälle i ständig utveckling med en rörlig och global marknad. Ekonomin må kanske styra sig själv - se Adam Smith - men juridiken har ingen osynlig hand som utan inblandning reglerar den till samhällsutvecklingen. Detta måste skickliga jurister göra.

Inte minst har internets inträde medfört att juridiken tagit ett steg i annan riktning. Ingen hade väl någonsin kunnat förutspå den digitala revolution som de facto utspelat sig sedan 90-talet och framåt. Den grundläggande äganderätten som historiskt sett kunnat konkretiseras i ett eller flera materiella ting har idag en allt mer omfattande immateriell och abstrakt sida. Det kan handla om upphovsrättsskyddat material - upphovsrättsskyddad musik, böcker på nätet eller ett domännamn för att nämna några exempel - men också andra immateriella äganderättigheter såsom mer traditionella patent.

En affärsjurist fungerar rådgivare i mer eller mindre omfattande affärstransaktioner såväl nationellt som internationellt. Det kan vara att biträda sina klienter i utformandet av olika kontrakt, förvärv eller försäljning av företag, vara ombud i olika kommersiella tvister i domstol eller skiljenämnd osv.  

Följ EC Juristbyrå