user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Nödtestamenten och holografiska testamenten

Testamente pga situationen

Henrik BrobergSkulle situationen vara som sådan att en testator, på grund av omständigheter, befinner sig i en situation (t.ex. sjukdom eller fruktan för sitt liv) där denne inte innehar tid att upprätta ett testamente finns möjlighet att upprätta ett nödtestamente.

 

Detta sker genom att antingen muntligen berätta detta inför två vittnen, eller genom att, egen händigt, skriva ned sin vilja och underteckna detta med sin namnundersktift (ett holografiskt testamente). Det senare alternativet kräver inte vittnes underskrifter.

Dessa alternativ sträcker sig dock endast i tre månader, dvs. har mer än tre månader förflutigt, där testatorn kunnat skriva ned ett ordinarie testamente, så förfaller nödtestamentet.

 

Henrik D.A. Broberg

 

Följ EC Juristbyrå