user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Fel i Fastighet

Olika fel i fastigheten

Henrik BrobergDet finns många olika felbegrepp som kan behäfta en fastighet, t.ex.


Rättsliga fel, rådighetsfel, faktiska fel och även i vissa fall ekonomiska fel.

Men det generella felet på en fastighet kan sammafattas enligt följande:

Man kan tänka sig att definiera felbegreppet så att man flyttar in köparens undersökningsplikt i detta. Man skulle då säga att fel förelåg om godset inte nådde upp till normal standard och att köparen vid sin undersökning av godset inte märkt eller bort märka detta förhållande. Om köparen märkt eller bort märka förhållandet, skulle man beteckna fastigheten som felfri.

 

Följ EC Juristbyrå