user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Dyr marknadsföring!

Jultidningsförlag

Henrik BrobergMarknadsdomstolen meddelar i dag, i dom 2012:10, att man förbjuder Jultidningsförlaget Semic AB vid vite av en miljon kr vid deras marknadsföring av en rad påståenden om deras förlag och produkter t.ex. ”som är lättast att sälja för” och ”det förlag som barnen själva säger att det är lättast att sälja för”. 

 

 

Jultidningsförlaget Semic AB skall därutöver ersätta motparten Earbooks AB dess rättegångskostnader med 631 108 kr jämte ränta.


Domen i sin helhet: http://www.marknadsdomstolen.se/Filer/Avg%C3%B6randen/Dom2012-10.pdf

 

Följ EC Juristbyrå