user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Renommésnyltning!

Apoteket AB vs. EF Datoteket

Henrik BrobergMarknadsdomstolen meddelar i dom 2012:11 att man förbjuder Datoteket vid vite av en miljon kr att i sin näringsverksamhet använda den logotyp som framgår av domsbilaga (nedan) eller väsentligen samma logotyp.

 

I tillägg skall Datoteket ersätta Apoteket AB dess rättegångskostnader med 50 374 kr jämte ränta.

Apoteket ABs logotyp i form av en ormskålsfigur med följden av testen ”apoteket” i grön färg har funnits sedan 1972. Logotypen har moderniserades på senare år 2004 och 2008, men kombinationen av ovan nämnda har bestått. Logotypen är registrerad som varumärke i tre varianter och dessa registrerades hos patent och registreringsverket mellan åren 2008 och 2010.

 

Den enskilda firman Datoteket har använt en logotyp som uppvisar stora likheter med Apotekets logotyp som är välkänd och att detta innebär renommésnyltning.

 

Den fullständiga domen: http://www.marknadsdomstolen.se/Filer/Avg%C3%B6randen/Dom2012-11.pdf


Domsbilaga: http://www.marknadsdomstolen.se/Filer/Avg%C3%B6randen/Bilagor/Bilaga2012-11.pdf

 

Följ EC Juristbyrå