user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Kortfattad information kring Äktenskap och egendom i äktenskap

Äktenskap

2Äktenskap kan ingås av två personer av samma eller olika kön, antingen genom borgerlig eller genom kyrklig vigsel. 

 

För personer med annat medborgarskap än svenskt kan det vara nödvändigt att pröva dennes rätt att ingå äktenskap enligt ett annat lands lag. För att ingå äktenskap i Sverige måste man vara över 18 år, endast i undantagsfall kan Länsstyrelsen bevilja dispens från denna regel. En annan viktigt sak att tänka på vid äktenskapsingående är namnval; även här finns det regler att följa, såsom t.ex. bestämmelser om skriftlig anmälan m.m.

Egendom
Vid ingående av äktenskap är makarnas egendom giftorättsgods eller enskild egendom. För att egendomen ska vara enskild måste det framgå av äktenskapsförord eller t.ex. genom förordnande i gåvobrev eller testamente. Finns inget bestämt angående enskild egendom är makarnas egendom giftorättsgods och skall ingå i en eventuell framtida bodelning p.g.a. skilsmässa.

Här kan Du ta de av andra relaterade ämnen rörande äktenskap:

 

 

Följ EC Juristbyrå