user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Skilsmässa, bodelning, vårdnad & umgänge

Skilsmässa

2En skilsmässoansökan skall vara skriftlig och lämnas till den tingsrätt där den som ansöker är mantalsskriven. Är makarna överens kan skilsmässan beslutas direkt, men om endast en av makarna vill skiljas, om det finns minderårigt barn i hushållet eller om makarna begär det så måste man genomgå en betänketid på sex månader.

 

Efter betänketiden gått ut och innan det gått ett år från betänketiden inleddes måste man begära fullföljd av skilsmässan. Missar man denna frist avskriver domstolen målet utan att skilsmässan gått igenom, man är med andra ord fortfarande gifta.

 

Bodelning

Vid en bodelning har en make, som utgångspunkt, rätt till hälften av den andra makens netto giftorättsgods (efter att avdrag har gjorts för den andra makens eventuella skulder). Viktigt att komma ihåg är att Kronofogden, vid en utmätning av ena makens skulder, förutsätter att all egendom som finns i den skuldsattes besittning tillhör denne. Man måste själv bevisa att så inte är fallet, något som kan vara svårt eller omöjligt. Om makarna önskar en annan fördelning av sina tillgångar än hälftendelning eller vill tydliggöra vem som äger vad bör de alltså tänka på att upprätta ett äktenskapsförord.

 

Vårdnad & Umgänge

Andra frågor som kan uppkomma i samband med en skilsmässa är vårdnad och umgänge, besöksförbud, underhållsbidrag, bodelningsförrättare, interimistiska beslut m.m. Det är viktigt att ansökan om skilsmässa är utformat så att det framkommer tydligt vad man yrkar, så att man inte riskerar onödig fördröjning av ärendet. Är man osäker på vilka rättigheter man har eller önskar hjälp med äktenskapsförord, skilsmässoansökan eller annat, så bör man kontakta en jurist för rådgivning.

 

20100324090

 

Följ EC Juristbyrå