user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Samboförhållandet

Skydd som sambo

2Som sambo har man, genom sambolagen, ett visst minimiskydd när ett samboförhållande upphör.

 

Sambolagen stipulerar bland annat de regler som skall gälla vid delning av sambors gemensamma bostad och bohag, om rätten att överta en bostad som inte ingår i delningen och om inskränkningar i rätten att förfoga över det gemensamma hemmet.

Sambors rättigheter vid bodelning omfattar endast det gemensamma hemmet och deras gemensamma bohag. Bodelning görs alltså INTE gällande för ex. bilar, bankmedel eller sommarstugor, den sambo som äger egendomen behåller den. Sambor kan dock alltid upprätta ett samboavtal som stipulerar om en annan fördelning än vad som sambolagen gör gällande.

 

 

Följ EC Juristbyrå