user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Obestånd

Eskalerande skulder

Henrik BrobergOm ett företag är på obestånd betyder det att företaget inte längre mäktar med att betala sina skulder och att dess betalningsproblem är bestående snarare än tillfälligt.

 

En obeståndsbedömning av ett företag är inte helt enkelt att klargöra, ty om ett företag har omförvanlingsbara tillgångar (t.ex. lager, inventarier, maskinpark, firmabilar etc.) som snabbt kan omvandlas till likvida medel för att betala skulder så anses företaget inte vara på obestånd.

Expansiva företag kan många gånger inneha skulder som vida överskrider dess tillgångar men, så länge dess fordringar inte består av kortfristiga fordringar så betyder det inte att företaget är på obestånd utan mer sannolikt att företaget har ett tillfälligt betalningsproblem.

Gränsdragningar för ”tillfälliga betalningsproblem” är mycket diffust och varierar från fall till fall. Om däremot KFM (kronofogdemyndigheten) genomfört en utmätningsförrättning varvid det konstateras att det inte finns några utmätningsbara tillgångar betraktas företaget mer eller mindre att automatiskt vara på obestånd.

Om man, som företagare, inser eller märker att företaget är på obestånd är inte nödvändelsevis tvungen att försätta bolaget i konkurs. Om det finns anledning att anta att företaget kan ”komma tillbaka” kan det löna sig att kontakta anställda, leverantörer, borgenärer och myndigheter om de betalningssvårigheter som föreligger och därmed meddela att betalningarna ställs in. – Genom detta förfarande fryser man skulderna.

Det kan finnas många möjligheter att få ett företag på ”fötter” igen (t.ex. företagsrekonstruktion, ackord, finansiär etc.). Ett bra första steg är dock att ta kontakt med en bolagsjurist eller revisor som kan bistå med sin expertis på området.

 

Följ EC Juristbyrå