user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Förmånsrätter och återvinning av egendom

Dela tillgångar

Henrik BrobergGrundtanken vid en konkurs är att samtliga borgenärer ska få dela på konkursboets eventuella tillgångar med en procentuell andel som motsvarar deras fordran. 

 

Men, det finns dock särskilda förmånsrätter som ger t.ex. myndigheter, kreditgivare etc. viss förmån framför övriga borgenärer. Reglerna kring förmåner finns Inom förmånsrättslagen vari det stipuleras både särskilda och allmänna förmånsrätter.

 

Återvinna egendom

Ofta försöker en gäldenär undandra egendom (skänka bort och/eller skriva över egendom till släkt och vänner etc.) eller på annat sätt försöka gynna vissa borgenärer framför andra inför en förestående konkurs. Sådana handlingar förklaras som ogiltiga och kan återvinnas till konkursboet.

 

Följ EC Juristbyrå