user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Fastighetsrätt och Begreppet Fastighet

Henrik BrobergEn fastighet är, rent juridiskt, en ruta på marken och med det menas att fastigheten är en tvådimensionell avgränsad yta. Byggnader, brunnar, vattenledningar och annat som finns på fastigheten kallas för tillbehör.

 

Rent juridiskt är således en fastighet egentligen inte själva byggnaden men, då en fastighet säljs eller pantsätts, betraktas fastigheten som en enhet. 
Beskrivningen av en fastighet finns huvudsakligen i Jordabalkens 1 kap.

 

Fastighetsrätt är benämningen på alla de regler som gäller tomter och byggnader. Det kan t.ex. röra sig om: rätten att utnyttja, överlåta, hyra/hyra ut, sälja eller förändra den fasta egendomen man är ägare till. 
Fastighetsrättsområdet är kringgärdat av ett flertal lagar varav Jordabalken är den viktigaste, men kompletteras av lagar som t.ex. handlar om miljöskydd, kommunlagar till regler om t ex bygglov.

Fastighetsrätten spelar en betydelsefull roll för såväl samhällets ekonomi som för samhällets funktioner. Inte minst för att fastigheter utgör boenden för samhällsmedborgarna, utan även för att fastigheter många gånger ställs som säkerheter för bl.a. lån. Fastigheter utgör, i tillägg, en betydande funktion för bl.a. kommuner och företag som kan nyttja fastigheter som lokaler och/eller profitera genom att t.ex. förädla mark eller fastigheter.

 

Följ EC Juristbyrå