user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Kortfattat om Fastighetsköp

Köpa hus 

2När man bestämt sig för att köpa ett hus så står man i ofta inför sitt livs största affär. 


Därför är det viktigt att man är väl införstådd i det vad man ger sig in i och att man känner till sina rättigheter respektive skyldigheter.

När en fastighet säljs upprättas köpekontrakt och köpebrev. Priset och vissa andra uppgifter måste anges i avtalet, och samtliga papper måste undertecknas av både köpare och säljare. Muntliga avtal är inte giltiga! När fastigheten säljs anges tillträdesdatum. Fram till och med detta datum ansvarar säljaren för fastigheten om något skulle hända. Säljaren står med andra ord för faran. Efter köpet måste köparen söka lagfart, vilket innebär att kontraktet visas för inskrivningsmyndigheten som då kan registrera att fastigheten bytt ägare.
Att ett kontrakt ska vara skriftligt återges inom jordabalkens 4 kap 1§ där 1 meningen lyder:
Köp av fast egendom slutes genom upprättande av köpehandling som underskrives av säljaren och köparen.
Vad som kommer senare inom denna § säger vad avtalet ska innehålla.
Både köpeavtal och köpebrev skall lämnas till den lokala inskrivningsmyndigheten vid ansökan om lagfart.

 

Följ EC Juristbyrå