user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Fastighetsköp - Garantier & utfästelser

Garantier vid fastighetsköp

Henrik BrobergGarantier är; i likhet med andra former av avtal; alltid bättre att ha skriftligt för att undvika framtida eventuella tvister.

 

En enuntiation föreligger då en säljare har lämnat preciserade uppgifter om fastigheten, utan att för den sakens skull uttryckligen ha garanterat köparen något.

Allmänt sett bör uppgiften vara ägnad för att inge tillit och att köparen genom denna enuntiation utgått från att fastigheten har den goda egenskapen eller saknar den dåliga.

Ett exempel på en enuntiation skulle t.ex. vara om du tänker dig att du vid en husvisning påträffar en stor vattenpöl på golvet i ett av husets rum och säljaren snabbt säger att han har tappat ut en hink med vatten innan du kom till visningen. 
När du sedan köpt huset och det regnar nästa gång inser du att vatten pölen egentligen var från en läcka i taket. 
Säljarens avsikt var här för att inge dig ett förtroende och att du inte skulle undersöka saken vidare.

1338097081165

 

Följ EC Juristbyrå