user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Testamente - Din sista vilja!

Att skriva testamente

Henrik D.A. Broberg - Att skriva testamenteOavsett om Du är gift, omgift, skild, änka, sambo, singel, har barn eller styvbarn, särkullsbarn, gifta barn, skilda barn eller barnbarn så finns alltid en anledning till att skriva ett testamente. Ett testamente är inte enbart en ovärderlig värdehandling som säger vem som ska ärva vad, utan även ett skyddsdokument som kan skapa en absolut trygghet för Dina anhöriga (i synnerhet barn och sambo). Ditt testamente är Din sista vilja som inte bara skall respekteras utan även kan underlätta för Dina efterlevande på ett ovärderligt sätt i en tid av sorg.

 

Skriva testamenteDet finns få saker som jag förespråkar lika varmt som att upprätta ett testamente. För min egen del så anser jag att det är lika självklart att ha ett testamente som att det är att upprätta sparkonton till barnen, eller för den delen att ha försäkring för bil, hus och hem.

 

 – Kort och gott så är ett testamente en trygghet för såväl mig och mina barn men i synnerhet för min sambo.

Samboförhållande

Befinner Du Dig i ett samboförhållande såväl med som utan gemensamma barn och/eller särkullsbarn (barn som inte är Din och Din partners gemensamma) så anser jag att det är lika nödvändigt som det är självklart att Du ska upprätta ett testamente. Detta eftersom Din sambo kan riskera att stå på bar backe om något skulle inträffa Dig, då en sambo inte har någon rätt att ärva. Istället går Dina tillgångar direkt till Dina barn, vilket betyder att särkullsbarnets andra förälder, eller en utsedd god man för de gemensamma barnen, får ett betydande inflytande i hur Dina tillgångar ska förvaltas. Din sambo skulle potentiellt kunna tvingas flytta från hus och hem för att lösa ut legala arvingar. Vad som gäller i just Ditt fall beror självklart på hur Er ekonomiska situation ser ut i form av ägandeskap, m.m.

Särkullsbarn

När det gäller särkullsbarn (barn från ett tidigare förhållande) är det av stor vikt att ha ett testamente om man vill att något särskilt skall tillfalla dem. Är Du omgift är det särskilt viktigt med testamente om Du vill att Ditt barn från tidigare förhållande ska få någon speciell egendom, detta eftersom en make/maka normalt sitter kvar i boet efter sin avlidne partner. Särkullsbarnet har självklart rätt att få ut sitt arv genast, men mycket sällan kan barnet få välja vilka egendomar denne skall få, utan får anses vara tillgodosedd så länge han/hon får ut värden som motsvarar dennes arvslott.

Din sista vilja

Det är inte enbart på grund av samboförhållande eller särkullsbarn som det kan vara viktigt eller rent av nödvändigt att skriva testamente. Du kanske vill försäkra Dig om att Dina barn får en rättvis delning av vad Du efterlämnar Dig eller kanske rent av att det som Du efterlämnar Dig ska vara Ditt barns enskillda egendom och därmed skyddat från en bodelning eller utmätning. Att upprätta ett testamente underlättar därför inte enbart för Dina efterlevande att dela upp saker och ting på ett rättvist sätt utan kan även tillhandahålla sakrättsligt skydd (t.ex. mot utmätning av fastighet).

Bestäm själv över Dina tillgångar

Allmänna Arvsfonden – det är hit som Dina tillhörigheter kommer om Du saknar legala arvingar och ett testamente. Allmänna Arvsfonden ger i sin tur pengar till olika projekt, föreningar etc. som ansöker om bidragen.

Har Du ett testamente (och inga legala arvingar) kan Du dock själv avgöra var Du vill att Dina saker ska hamna – t.ex. Din favoritklubb i hockey eller fotboll, förening för gamla och sjuka eller för den delen Din kusin, bästa vän eller granne.

Många trista fall pga. uteblivna Testamenten.

Nu är jag tämligen ung och ett testamente var nog inte det första jag tänkte på att införskaffa mig när jag började plugga juridik, eller för den delen inte ens när vi startade vår juridiska byrå.

 – Dock så har vi, under årens lopp, stött på mer än ett dussintal ärenden där barn blivit förfördelade, sambor ställts rättslösa och fall där girigheten tycks sakna alla gränser.

Det var främst på grund av detta som jag valde att skriva ett testamente. Nåja, kanske även för att man aldrig kan vara riktigt säker på vad morgondagen har att erbjuda och, som sagt så har jag mina barn och min sambo att ta hänsyn till.

Låg kostnad för en stor säkerhet

Ett testamente behöver inte vara vare sig dyrt eller komplicerat. Men likväl är det mycket viktigt att det blir upprättat på ett juridiskt korrekt sätt som därmed kommer vara giltigt. Det är även viktigt att testamentet förvaras på ett ställe där det inte kan riskera att förstöras, rivas sönder eller ”tappas bort”. Många söker på nätet efter en mall för att upprätta testamente. Gemensamt för dessa mallar är att de endast är allmänt hållna och Du kommer inte kunna vara säker på att ett testamente upprättat utifrån en sådan mall kommer gälla på det sätt Du tänkt. Ett felaktigt upprättat testamente kan till och med bli ogiltigförklarat i sin helhet. Om och när det händer är testator (den som upprättat testamentet) borta och det är för sent att göra ändringar.

Henrik d.a. Broberg

Affärsverksamhet bloggar

Följ EC Juristbyrå