user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Britta M. Kjellin, jur.kand/Notarius PublicusEU valet, viktigare än Du tror!

Utan att vi kanske närmare reflekterar över det så påverkas vi av EU hela tiden.  

400 miljoner röstberättigade människor från 28 länder är nu i full färd med att rösta fram de 751 ledamöter som skall företräda dem i EU parlamentet de kommande 5 åren.

Dessa 751 representanter kommer vara med och besluta om nya EU lagar och direktiv som direkt eller indirekt kan komma att beröra Dig, oavsett Du är student, jordbrukare, arbetare, flykting etc.

Sedan den 1 januari 1995 har Sverige varit medlem i EU. Detta föregicks av att Sverige, 1991, lämnade in en ansökan om medlemskap till EU (EG- europeiska gemenskapen). Sverige höll sedan, året 1994, en folkomröstning om medlemskapets vara eller icke vara och resultatet blev, som vi alla vet, ett ja (om än med knapp majoritet). Valresultatet från folkomröstningen lydde:

JA 52,3 %  

Nej 46,8 %

Blankt 0,9 %

Saker och ting har förändrats avsevärt sedan Sveriges inträde och det råder delade meningar om dessa förändringar skett på gott eller ont.

Som några exempel på varför även Du ska göra Din röst hörd i detta val kan nämnas:

Den svenska rovdjurspolitiken. Anser Du att beslut om den svenska rovdjurspolitiken skall fattas i Bryssel eller på kommunal och landstingsnivå?

Öppna gränser. Vill Du att EU skall göra det enklare för människor att förflytta sig mellan gränserna eller anser Du att det borde finnas hårdare gränskontroller?

Mat. Vill Du att EU ska sätta standarden för vad Du äter eller tycker Du att detta skall regleras mer lokalt?

Ska EU styra över svenskt snus?

– Oavsett vad Du tycker i de nyss nämnda exemplen, så är det viktigt att Du gör Din röst hörd.

Följ EC Juristbyrå