user_mobilelogo

Juri§tBloggen

090514 David mot Goliat i Regeringsrätten

Skrivet av juristNi§§e
2009-05-14 07:56

För cirka ett halvår sedan läste jag i tidningarna att intagna i anstalt hade fått prövningstillstånd i Regeringsrätten för ett överklagande om det rökförbud som införts på landets fängelser. Det aktuella ärendet handlade om att en prövning skulle ske av om Kriminalvården hade befogenhet att införa rökförbud på de intagnas egna celler i enlighet med kriminalvårdslagen samt om detta förbud var förenligt med annan lagstiftning, framförallt då reglerna i tobakslagen. I ett samtal med Regeringsrätten fick jag besked om att ärendet ännu inte avgjorts.

Först så är det intressant att intagna fått upp ett ärende i Regeringsrätten, landets högsta förvaltningsrättsliga rättsinstans (nu mera kallad högsta förvaltningsdomstolen), detta är i princip lika svårt som att få upp ett ärende i Högsta domstolen. Prövningstillstånd hade även beviljats av kammarrätten, där gick man på Kriminalvårdens sida, precis som i länsrätten.

Att en intagen får upp ett ärende i Regeringsrätten mot Kriminalvården blir lite som att David slåss mot Goliat. Det skall bli intressant att följa utvecklingen av detta ärende, en förlust för Kriminalvården skulle bli ett hårt nederlag eftersom de satsat mycket pengar och tid på att införa förbudet. Sedan har man förstås prestigeförlusten, ett nederlag skulle rent prestigemässigt vara detsamma som om Kriminalvården blev träffade av en sten i huvudet.

Juristni§§e

 

Följ EC Juristbyrå