user_mobilelogo

Juri§tBloggen

 

Tv-licens

2009-05-20 12:09


 

They will make us an offer we can´t refuse…

Den 1:a januari 2010 kan vi vänta oss ett erbjudande som vi inte kan säga nej till. Då planerar Sveriges television att börja webb-sända sitt utbud på internet. Detta betyder, i juridisk mening, att samtliga datorer med anslutnings möjlighet till internet kommer att bedömas vara TV-mottagare och därmed medföra licensplikt.

Innan Juni förväntas regeringen lägga fram en proposition (ett lagförslag) som skall vara underlaget för licensieringen av våra datorer. Och medan du läser det här håller SVT som bäst på att förhandla med det schweiziska företaget Zatoo som är tänkta att bistå med den tekniska lösningen för att möjliggöra sändning av SVT’s kanalutbud över internet.

Med utgångspunkt i gällande lag; “En TV-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål.”, kommer således alla som är innehavare av en dator med möjlighet till internet anslutning tvingas betala TV -licens. Tolkningen av denna lag är följaktligen att: det räcker om man har en gammal dator med ett 56kb modem som aldrig har, eller någonsin kommer att kopplas upp på internet, så har man ändå en ”möjlighet” att ta emot TV-sändningar över internet. Då ska man också betala TV-licens för denna så kallade möjlighet.

I reell mening betyder förslaget ingen förändring för dem som redan betalar TV-licens för sin TV och som utöver detta även innehar dator. MEN, för de som per idag inte äger någon TV, men däremot en dator, bl.a. många studenter, skapar denna lagändring en ökad utgift i en redan skör ekonomisk situation. För en studerande innebär det att det höjda studiebidraget på 112kr/mån som trädde i kraft 1 jan i år äts upp med ränta av den ökade kostnaden för att betala TV-licens.

Även för företag som endast har datorn som arbetsverktyg (t.ex. för bokföring) kommer den ökade utgiften att bli ett faktum. Ett företag som t.ex den lokala dagligvarubutiken, där det finns ett litet kontor för att sköta pappersexercis, men absolut ingen TV; de har ingen nytta av TV varken i butiken eller på kontoret, men de har internetuppkoppling för att kunna betala fakturor. Det blir en räkning på TV-licens i posten direkt, för man skulle ju kunna sitta och se på Glamour på måndag förmiddag istället för att sköta sitt jobb.

Regeringen försöker dock, genom en lagrådsremiss, att få igenom att företag som äger flera datorer eller annan teknisk utrustning som kan bedömas vara TV-mottagare, endast skall vara förpliktade att betala en (1) TV-licens. Detta är dock något som Public service företagen (Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion) protesterar mot. Ja, varför nöja sig med ett finger, när man kan ta hela handen? Frågan är vad nästa steg därmed kommer att bli? Om det ska krävas TV-licens för att man, via dator, har en teoretisk möjlighet att se på SVT´s kanalutbud, finns det heller inget som motsäger att man även kommer att kräva licens för mobiltelefoner inom en snar framtid.

Hmm… Börjar det lukta maffiafasoner, någon?

Jag undrar, är det verkligen ingen av de styrande i vårt avlånga land som har funderat på alternativa lösningar? Hur mycket kostar det egentligen att administrera Radiotjänst i Kiruna med alla lokaler, anställda och inte att förglömma… dessa inhyrda fönstersnokande licensjägare de skickar på folks dörrar till dygnets alla timmar? Jag är ganska säker på att en minimal ökning i skatten, (säg 20-25kr/mån per person), mer än väl skulle betala den Public Service som den nuvarande TV-licensen ska finansiera. Speciellt eftersom man då kan ta bort alla kostnader jag nyss nämnt och några till. Är det bättre att få 2000kr av 25 personer och ha 40 000kr i kostnader för att få in pengarna, än att få 25kr av 2000 personer och ha 10 000kr i kostnader för att få in pengarna? Var finns ekonomerna? Och vari ligger logiken för att upprätthålla denna föråldrade institution som Radiotjänst och TV-licensen utgör?

Rättvisans vågskål

Följ EC Juristbyrå