user_mobilelogo

Juri§tBloggen

 

Indrivning i förebyggande syfte

090522

 

I media kunde man i förra veckan läsa om hur Kronofogden börjat kräva in det miljonskadestånd som de dömda i Pirate Bay-rättegången skall betala. Totalt handlar det om 30 miljoner kronor. Enligt vad som framfördes i pressen så hade Kronofogden redan skickat ut betalningskort till de dömda.

Vad är det för samhälle som vi lever i där Kronofogden börjar driva in pengar innan ett domslut har vunnit laga kraft. Domen kommer att överklagas det har de dömda parterna tydligt klargjort (någon av dem har väl redan sänt in sitt överklagande). Dessutom kanske rättegången kommer att tas om på grund av jäv från domarens sida. Att Kronofogden i detta läge försöker driva in pengar är minst sagt rättsosäkert, en person som endast dömts i första instans skall rimligen inte behöva riskera att få sina tillgångar frysta och få ett inbetalningskort på posten. Man bör även tänka på att hela denna rättsprocess mycket möjligt kan komma att ta flera år. Om hovrätten eller Högsta domstolen väljer att inhämta ett förhandsbesked från EG-domstolen så kommer ett avgörande att ske på minst tre år, är det då rimligt att de som dömts i tingsrätten men överklagat skall betala ett skadestånd eller få sina tillgångar frysta. Nej, att Kronofogden i nuläget skickar ut inbetalningskort och vidtar andra åtgärder är inte annat än en ett sätt att få medial uppmärksamhet. Det är definitivt inte något som ökar förtroendet för Kronofogden och det är absolut inget som ökar förtroendet för rättssamhället.

Juristni§§e

Skuldkedja


 

Följ EC Juristbyrå