user_mobilelogo

Juri§tBloggen

090524 en ny våldtäktslag
Skrivet av JuristNi§§e   

2009-05-24 07:42

 

Läste i pressen att forskarna Eva Diesen och Christian Diesen efterfrågar en ny våldtäktslag. I sin rapportbok Övergrepp mot kvinnor och barn så framför de två experterna att lagstiftningen måste anpassas och ändra fokus, de vill att våldtäkt skall ses som ett integritetsbrott och inte som det är idag, ett våldsbrott. I en intervju i Dagens Nyheter (torsdag den 7 maj 2009) säger Eva Diesen bland annat att: ”Om lagen bygger på samtyckesrekvisit krävs inga bevis på våld eller hot, utan flyttar över fokus till killen så att han visar att han har gjort något för att vara säker på att hon ville.”

Är det helt plötsligt omvänd bevisbörda som skall gälla? Skall man alltså bevisa att man är oskyldig och inte tvärtom? Låt mig här säga att det självklart aldrig får förekomma att en man tvingar sig på en kvinna, det är helt oacceptabelt, och dylika brott skall straffas å det hårdaste. Men rättsstatens funktion måste fortfarande upprätthållas, det vill säga att en person som anklagas för ett brott skall inte behöva bevisa sin oskuld.

Om det aktuella förslaget skulle bli verklighet så innebär det i praktiken att om jag skulle gå ut på krogen och råka träffa en trevlig tjej som vill följa med hem så bör jag ha ett färdigskrivit medgivandekontrakt med mig. I detta ”kontrakt” måste det framgå att tjejen ifråga helt frivilligt går med på att ha sex. Dessutom kanske man skulle ha en lista av vilka sexuella aktiviteter som accepteras och inte accepteras, den som skall skriva under kan sedan själv kryssa i vad som är okej och inte okej. Först när alla formaliteter är klara så kan man ha ett intimt umgänge, är detta verkligen vad vi vill ha i Sverige? Nej, det tror jag inte!

För att den typ av förslag som framförts av Eva och Christian Diesen inte skall bli verklighet så måste vi män respektera kvinnor, ett nej är ett nej och inget annat. Att sexuellt våldföra sig på en kvinna (eller en annan människa överhuvudtaget) får inte under någon omständighet ske, respektera kvinnan så respekterar du samtidigt den svenska rättsstaten.

Juristni§§e

Följ EC Juristbyrå