user_mobilelogo

Juri§tBloggen

 

Människa eller djur
Skrivet av JuristNisse   
2009-05-27 06:54

Jag satt och läste lite om rättssäkerheten hos fångar i olika länder (framförallt i västvärlden), i USA så är den exempelvis obefintlig medan här i Sverige så är den i alla fall på pappret ganska väl utvecklad. Den svenska lagen stipulerar alltså vissa rättssäkerhetsgarantier för svenska fångar, men problemet är att det krävs ganska mycket juridisk kunskap för att kunna ta till vara på alla möjligheter som finns. Kriminalvården är som myndighet alltid i ett överläge gentemot den enskilde fången och den mest grundläggande rättssäkerhetsgarantin – att överklaga ett beslut – förutsätter oftast viss kunskap om lagar och regler, kunskap som många i landets fängelser saknar. Alltså blir rättssäkerhetsgarantierna för svenska fångar i alltför många fall i praktiken en papperstiger. Eftersom det i praktiken är mycket svårt för svenska fångar att ta vara på sina rättigheter, blir då inte resultatet detsamma som om i USA där man från början inte har några rättigheter alls?

Fast vissa saker är förstås bättre i svenska anstalter än i amerikanska. I USA används till exempel en del fängelser som djurparker dit allmänheten kan gå på guidade turer för att se på fångarna (djuren) i sina burar. Ta som exempel kvinnofängelset i Louisiana (Louisiana Correctional Institute for Women – http://www.doc.louisiana.gov/), där kan allmänheten boka tid för att gå runt på anstalten och titta på fångarna och under vilka omständigheter de lever och arbetar. I grupper om maximalt 40 personer så guidas man runt bakom taggtrådsbeklädda stängsel. Tittar man på de regler som finns för dessa turer så kan man inte undvika att se likheterna med att gå på zoo. Exempelvis så är fysisk kontakt mellan intagna och besökare förbjudet (på zoo är fysisk kontakt mellan besökare och djuren förbjudet), man får inte heller överlämna mat eller något annat till de intagna (på zoo får man inte mata djuren). Likheterna är alltså uppenbara, hoppas bara att Sverige aldrig får idén att visa upp sina fångar för allmänheten.

Juristni§§e

Följ EC Juristbyrå