user_mobilelogo

Juri§tBloggen

 

Gå & Rösta
Skrivet av JuristNisse   
2009-05-31 08:59

Gå och rösta!

Valet till Europarlamentet närmar sig och jag vill uppmana alla att rösta. Grunden i en demokrati är att man tar vara på sin rätt att påverka. Ofta tjatas det om att en röst inte göra någon nytta, men detta är bara en ursäkt för lata personer att inte ta sig till röstlokalen. Alla våras röster räknas och om man inte tar vara på sin rättighet att påverka genom att rösta så har man inte heller rätt att klaga. Att vara med och påverka i den Europeiska unionen är mycket viktigt eftersom det i Bryssel stiftas förordningar som har företräde framför svensk lag. Land skall på lag byggas, och det är vi som röstar fram dem som stiftar lagarna som vårt land (eller i detta fall Europa) byggs på.

Juristni§§e

 

Följ EC Juristbyrå