user_mobilelogo

Juri§tBloggen

 

Sverige tillämpar dödsstraff
Skrivet av JuristNisse   
2009-06-03 07:17

En grundläggande princip inom straffrätten är att man inte skall kunna straffas två gånger för samma brott. Men ibland uppstår situationer då denna princip inte följs. Ett sådant fall är en Iransk medborgare som i Sverige dömdes till 10 års fängelse samt livstids utvisning för mord.

Den aktuella mannen är dömd för att ha tagit livet av sin iranska fru och har avtjänat sitt straff i Sverige. Detta innebär att fruns släktingar enligt Iransk sharialag har rätt att kräva blodshämnd gentemot mannen. Sveriges Utrikesdepartement har i sin rapport Mänskliga rättigheter i Iran 2006 bland annat fastställt att det i Iran råder en utbredd rättslöshet. Utrikesdepartementet uppger att det iranska rättssystemet regelbundet dömer ut straff på ett godtyckligt, oförutsebart samt grymt sätt. Det finns enligt samma rapport ingen tydlig åtskillnad mellan de sekulära och religiösa rättsinstanserna, och domare är ofta religiöst lärda snarare än juridiskt utbildade. Mannen hade vid ett flertal tillfällen sökt nåd hos regeringen, samt även vänt sig till Europadomstolen, men alla instanser och alla som yttrade sig i ärenden (bland andra Migrationsverket) ansåg att den försäkran man fått från det iranska rättsväsendet om att mannen inte kommer att råka ut för vedergällning var tillräcklig.

Numera har mannen utvisats och i motsats till vad alla rättsliga instanser ansåg så har han fängslats i Iran för samma brott som han avtjänat i Sverige. Dessutom har nu anhöriga till den mördade frun begärt blodshämnd vilket innebär att mannen nu väntar på att avrättas. Svenska staten har alltså sänt en man till sin död. Detta är något jag finner väldigt upprörande. Trots en hel del bevisning om att risken för att dödas framlades för regeringen med flera, så valde man alltså att utvisa mannen. Så får det inte gå till i Sverige, en person får aldrig utvisas till ett land om det finns en risk för tortyr eller dödsstraff. Det enda man kan hoppas på är att regeringen kontaktar Iran å mannens vägnar i ett försök att rädda hans liv. Hur detta än slutar så bör svenska staten skämmas.

Juristni§§e

 

Följ EC Juristbyrå