user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Prövningstillstånd i Regeringsrätten
Skrivet av JuristNisse   
2009-06-05 06:59

I ett av mina första blogginlägg så nämnde jag att en intagen fått prövningstillstånd i Regeringsrätten där man kommer att pröva om Kriminalvårdens rökförbud är förenligt med gällande lagstiftning.

Nu har Regeringsrätten i ännu ett ärende beviljat en intagen prövningstillstånd (mål nr 8198-08). Denna gång gäller det intagnas möjlighet att ringa anhöriga som har så kallade IP-baserade telefonabonnemang. Kriminalvården har förbjudit intagna som är placerade vid de tre högsta säkerhetsanstalterna att ringa till anhöriga som har någon typ av IP-telefoni, något som kraftigt försvårar, och i vissa fall omöjliggör kontakt med exempelvis barnen. Även denna gång handlar det om ett generellt förbud som Regeringsrätten anser bör prövas av högsta instans.

Som de flesta vet så är det mycket svårt att få prövningstillstånd i såväl Högsta Domstolen som Regeringsrätten. Att Regeringsrätten på mindre än ett år har funnit att två kriminalvårdsärenden bör prövas är alltså ganska unikt. Det antyder dessutom om att det inom Kriminalvården finns tendens att fatta beslut och förbud som inte är förankrade i gällande rätt, något som i så fall är en allvarlig rättssäkerhetsfråga. Jag ser framemot att följa utvecklingen av dessa två ärenden och även hålla er läsare uppdaterade.

Juristni§§e

 

Följ EC Juristbyrå