user_mobilelogo

Juri§tBloggen

 

Dags att se över juristexamen
Skrivet av JuristNisse   
2009-06-13 08:04

Idag är det endast de med en juristexamen som exempelvis kan bli advokater. Men det börjar bli allt vanligare på landets högskolor och universitet att utbildning med affärsinriktning ges. Dessa leder ofta till någon form av affärsjuridiskexamen som i sig ger hög kompetens, dock får inte dessa personer söka som advokater. Även personer som tar en Master eller magister i rättsvetenskap bör anses vara jurister. Jag menar helt enkelt att studenter som examineras med dessa andra typer av juridiska utbildningar också bör anses vara regelrätta jurister som även bör få tillträde till bland annat advokatsamfundet. I flera andra Europeiska länder så finns möjlighet för "andra typer" av jurister att bli medlemmar i advokatsamfundet, samma möjligheter bör ges i Sverige.

Världen omkring oss förändrar sig, vi är en del av en större europeisk gemenskap, för att ge utrymme för fritt utbyte av i detta fall tjänster, så måste synen på den svenska juristexamen förändras och utvecklas. En duktig jurist är en duktig jurist oavsett om det står affärsjuridisk examen eller juristexamen på examensdiplomet.

Juristni§§e

 

Följ EC Juristbyrå