user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Tilltrosproblematik och försäkringsfusk

Juridiken och sociologin går ofta hand i hand. I varje fall sett till olika samhälleliga konsekvenser som juridiken implicerar. Juridiken är handlingsdirigerande medans sociologin kan förklara varför människor beter sig på olika sätt och vilken gruppdynamik som ligger till grund för individens och gruppens handlingar och beslut. Både på individnivå som i ett större samhälleligt perspektiv. Anlägger vi ett sociologiskt tilltrosperspektiv på försäkringen uppenbarar sig ett problem som jag i det närmaste ska illustrera.

 

Renommésnyltning!

Apoteket AB vs. EF Datoteket

Henrik BrobergMarknadsdomstolen meddelar i dom 2012:11 att man förbjuder Datoteket vid vite av en miljon kr att i sin näringsverksamhet använda den logotyp som framgår av domsbilaga (nedan) eller väsentligen samma logotyp.

 

Dyr marknadsföring!

Jultidningsförlag

Henrik BrobergMarknadsdomstolen meddelar i dag, i dom 2012:10, att man förbjuder Jultidningsförlaget Semic AB vid vite av en miljon kr vid deras marknadsföring av en rad påståenden om deras förlag och produkter t.ex. ”som är lättast att sälja för” och ”det förlag som barnen själva säger att det är lättast att sälja för”. 

 

 

Fel i Fastighet

Olika fel i fastigheten

Henrik BrobergDet finns många olika felbegrepp som kan behäfta en fastighet, t.ex.


Rättsliga fel, rådighetsfel, faktiska fel och även i vissa fall ekonomiska fel.

Nödtestamenten och holografiska testamenten

Testamente pga situationen

Henrik BrobergSkulle situationen vara som sådan att en testator, på grund av omständigheter, befinner sig i en situation (t.ex. sjukdom eller fruktan för sitt liv) där denne inte innehar tid att upprätta ett testamente finns möjlighet att upprätta ett nödtestamente.

 

Detta sker genom att antingen muntligen berätta detta inför två vittnen, eller genom att, egen händigt, skriva ned sin vilja och underteckna detta med sin namnundersktift (ett holografiskt testamente). Det senare alternativet kräver inte vittnes underskrifter.

Affärsjuridik

Affärsjuridik rör förhållandet mellan företag och andra juridiska personer, som ofta biträds av en affärsjurist. En affärsjurist är den nya generationens jurist, där jurdikstudierna kombineras med andra relevant områden såsom exempelvis ekonomi.

 

Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet

Föreslagen lagändring

Henrik BrobergEn ny lagändring om samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet föreslås träda i kraft den 1 januari 2013 inom regeringens prop. 2011/12:171.

 

 

I en artikel Riksdag och departement läser jag följande rubrik "S: hjälpsam brottsling kan få lägre straff"

Socialdemokraterna dammar av Thomas Bodströms gamla förslag från 2006 om ”strafflindring för kronvittnen”. Förslaget innebär att kriminella erbjuds ett lägre straff om de bistår polis och åklagare att avslöja egna och andras brott.

S, menar att systemet enbart är ämnat att användas vid allvarlig och svårtutredd brottslighet där ”kronvittnet” skall erbjudas särskilt skydd om denne vittnar mot sina medbrottslingar.

Då lagen urholkas och fullständigt tappar sitt ursprungliga syfte.

 

För några dagar sedan, vid min sedvanliga dagsläsning i Dagens juridik, möttes jag av följande artikelrubrik: Mamma orkar inte köra sin son till fotbollsträning - beviljas bistånd mot kommunens vilja.

Behöver Du hjälp i en arvsrättslig situation?

Vi hjälper Er att upprätta och granska testamenten, ofta görs detta i kombination med rådgivning och utredning gällande Din arvsrättsliga situation. Om Du använder Dig av vår Online Case Review, så kan vi, kostnadsfritt och förutsättningslöst, se över Dina behov och ge Dig klara och raka besked över vad Du behöver i Ditt fall.

Arvsrättsliga funderingar i ljuset av Costa Concordia olyckan

Costa Concordia

2Eller att använda uttrycket ”i ljuset av” tillsammans med en sådan tragedi är helt fel; för de drabbade familjerna finns inget ljus, så länge som deras nära och kära fortfarande är saknade. Denna olycka kommer att hänga över dessa familjer som en mörk skugga under en mycket lång tid framöver. Men det var den här artikeln om den yngsta saknade (5 år) och hennes likaså saknade pappa, som fick mig att fundera i arvsrättsliga banor; funderingar som jag kände att jag ville dela med mig av.

 

Följ EC Juristbyrå