user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Straffrabatt

JuristNieInom en inte alltför avlägsen framtid så väntas Högsta domstolen (HD) tydliggöra för hur reglerna om straffrabatt för brottslingar skall tillämpas av landets domstolar. Det finns idag möjlighet för en tingsrätt eller hovrätt att ge rabatt på straffet för en misstänkt brottsling om han erkänner och avslöjar sin och andras inblandning i ett brott. Problemet är att olika domstolar har olika tillämpning och ger därmed olika rabatt. HD kommer nu tydliggöra hur mycket rabatt som kan ges samt under vilka förutsättningar detta kan ske.

 

 

Onödiga förbud

 

Tidningen Folket

JuristNieTidningen Folket rapporterade om en politiker i Eskilstuna som, genom ett lokalt förbud, vill förbjuda kläder som kan uppfattas som bland annat kan uppfattas som hotfulla, eller som kan anses ha en kriminell anknytning. Tanken är att förbudet skall gälla på krogar och restauranger i staden. Det är främst västar tillhörande olika motorcykelgrupperingar som anses vara ett problem.

 

Vår första bluffaktura

Blufföretag

2009-06-23 12:17

2

Internationell rätts verkningslöshet

Föredrag och överenskommelser

JuristNisseDen internationella rätten vilar på olika föredrag och andra överenskommelser mellan världens stater. Men det som media och de flesta andra verkar glömma (eller undvika) att ta upp är att ingen föredrag eller dylikt är direkt bindande. Visst, två länder kan ha kommit överens om att följa ett visst regelverk, men vad händer om ena landet inte följer vad man kommit överens om. Svaret är lika enkelt som skrämmande, om landet som bryter mot uppgörelsen är militärt och/eller ekonomiskt starkt så händer ingenting, medan om det är svagt så kommer starkare länder införa sanktioner och kanske till och med inleda en väpnad konflikt. I internationell rätt är det ”störst kör först” som i slutändan gäller.

Arbetstagares integritetsskydd ökar
Skrivet av JuristNisse   
2009-06-20 14:51

 

Dags att se över juristexamen
Skrivet av JuristNisse   
2009-06-13 08:04

 

Hovrätten hindrar en lösning av styckmordsmålet
Skrivet av JuristNisse   
2009-06-11 06:56

 

Piratpartiet tar plats i Europarlamentet
Skrivet av JuristNisse   
2009-06-09 13:18

Prövningstillstånd i Regeringsrätten
Skrivet av JuristNisse   
2009-06-05 06:59

 

Sverige tillämpar dödsstraff
Skrivet av JuristNisse   
2009-06-03 07:17

 

Insyn i fängelsevärlden
Skrivet av JuristNisse   
2009-06-02 06:57

Följ EC Juristbyrå