Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
 

EC Juristbyrå - Våra verksamhetsområden.

Förutom nedanstående tjänster åtar vi oss även uppdrag som offentliga biträden, målsägandebiträden.

 

Privat- och familjejuridik

Privat och familjejuridikVi hjälper Dig vid Dina Privat- och Familjerättsliga ärenden.

Som exempel på vad vi kan hjälpa Dig med kan nämnas att vi:

/.../ företräder Dig under rättegång, medling och andra typer av förhandlingar och möten.   

/.../ upprättar, granskar och förvarar avtal och/eller andra värde dokument.

/.../ hjälper Dig vid angelägenheter som rör köp/försäljning.

/.../ genomför rättsutredningar och ser över Dina juridiska möjligheter.

 

 

Affärsjuridik

AffärsjuridikVi hjälper Dig med Dina Företagsjuridiska problem.

Som exempel på vad vi kan hjälpa Dig med kan nämnas att vi:

/.../ företräder Dig under rättegång, skiljeförfaranden, medling och andra typer av förhandlingar och möten.   

/.../ upprättar, granskar och förvarar avtal och/eller andra värde dokument.

/.../ genomför rättsutredningar och ser över Dina juridiska möjligheter.

/.../ kan agera som Ditt juridiska bollplank inför större omställningsförfaranden i Ert bolag.

/.../ gärna åtar oss bygg- och entreprenadsrättliga ärenden.

/.../ bistår Dig vid angelägenheter som rör köp/försäljning.

 

Trafikjuridik

Återkallat körkort

Vi hjälper Dig om Du utsätts för ett körkortsingripande.

Som exempel på vad vi kan hjälpa Dig med kan nämnas att vi:

/.../ företräder Dig mot Transportstyrelsen.   

/.../ utför skrivelser till Åklagare, Polismyndigheten och Transportstyrelsen.

/.../ genomför erfordeliga kontroller så att inte Ditt körkort blivit felaktigt återkallat.

 

 

 

Fastighet,- Bostad och Lokaljuridik 

Fastighet, bostad och lokaljuridik

Vi hjälper Dig vid Dina Fastighets-, bostads,- och lokaljuridiska ärenden.

Som exempel på vad vi kan hjälpa Dig med kan nämnas att vi:

/.../ företräder Dig under rättegång, skiljeförfaranden, medling och andra typer av förhandlingar och möten.  

/.../ ser över dolda, rättsliga och rådighetsfel.

/.../ äganderättigheter (servitut, nyttjanderätter etc.).

/.../ upprättarkontrakt och avtal i och med hyra, försäljning eller överlåtelse.

/.../ ser över uppsägningar och vräkningar.

 

Notarius Publicus

Notarius Publicus - VärmlandVi hjälper Dig när Du är i behov av en Notarius Publicus..

Som exempel på vad vi kan hjälpa Dig med kan nämnas att vi:

/.../ legaliserar handlingar.

/.../ Intygande/affidavit,

/.../ Apostile etc.

(Läs mer under Notarius Publicus)

 

 

 

Case Review - Gratis genomgång av Ditt ärende!

Case ReviewVi erbjuder Dig en kostnadsfri genomgång av Ditt ärende!

Det vi gör vid denna genomgång är att se över Ditt ärende och vilka möjligheter som vi ser att Du har för att vinna framgång i Ditt specifika fall.

Genomgången sker helt förutsättningslöst och Du förbinder Dig inte på något sätt eller vis till vår byrå. 

Efter genomgången ger vi Dig vår syn på Ditt ärende och det är då upp till Dig hur Du vill gå vidare med saken och om Du vill anlita oss för att genomföra den.

 

 

Hjälp av en jurist

Om Du anlitar oss får Du tillgång till byråns samlade kompetens och jurister som driver processer på ett effektivt och kraftfullt sätt. - Det är alltid Din nytta som står i fokus.

Privatperson/familj/boende:

Som privatperson ställs man ofta inför en stor mängd av juridiska frågor, svårigheter eller problem. - Därför finns vi här för Dig!

Inom kategorin Privatperson finner Du det mesta som berör Dig i Din privata eller familjesituation som vi kan vara Dig och/eller Din familj behjälplig med. Här finner Du t.ex. vårdnad & umgänge, testamenten, bodelning, privaträttsliga avtal, fastighets- och bofrågor, barn/ungdom, psykiatri och missbruk enligt socialrätten, medling, arbetsfrågor, försäkring, skulder och skuldsanering, migration och asylärenden och mycket annat. Vi bistår Er naturligtvis även som Ert juridiska biträde vid tvistemål eller som offentligt biträde vid socialrättsliga ingripanden. – Vi tar Din strid!

Företag / Organisation / Förening:

Från Ax till Limpa: Inom kategorin företag finner Du det mesta som berör Dig inom Din affärsmässiga situation. Vi kan hjälpa Er med allt från det mest grundläggande i ett inledande företagsskede, som till exempel hjälpa Dig att upprätta affärsplaner och olika ansökningar eller hjälpa Dig med själva bolagsuppstartningen och därtill förenliga kompanjon och samarbetsavtal eller vara ett sakkunnigt ”bollplank” inför bolagsbildandet.

Vi hjälper Er naturligtvis även med mer praktiskt orienterad bolagsjuridik som t.ex. medling mellan Dig och en motpart eller är Ert juridiska ombud i ett tvistemål (även sådant som innefattar försäkrings- och arbetstvister). Utöver detta kan vi även hjälpa Er med offentliga upphandlingar, olika myndighetsansökningar, reda ut entreprenadrättliga frågetecken eller säkra upp Er verksamhet med olika avtal. – Vi löser Era juridiska problem på bästa sätt!

Myndigheter:

Vi kan hjälpa Er med socialrätten, i synnerhet genom att agera ombud vid omhändertaganden enligt LVU och LVM alternativt genom föreläsning om socialrätt. Vi åtar os även att vara myndigheter behjälpliga att upprätta gäller offentlig upphandlingar samt utreder bygg- och entreprenadrättsliga förhållanden. 

Notarius Publicus, Värmland:

Vi erbjuder tjänster som faller inom Notarius Publicus ämnesområde som till exempel: Legalisering av olika typer av värdehandlingar, bevittna namnteckningar, makulera obligationer, närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas, bestyrker adoptioner, utfärdar apostille, närvarar vid förrättningar och mycket mer. Läs mer under menyn Notarius Publicus.

Rättshjälp & Rättsskydd

Vid den mån det är möjligt hjälper vi Er med ansökning om rättshjälp & rättsskydd! Läs mer om detta under våra Allmänna villkor! Under rubrikerna Rättsskydd via försäkring och Allmän Rättshjälp.

 

 

primi sui motori con e-max