Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
 

EC Juristbyrå – För Din trygghet i Privat- och Affärslivet!

Vi erbjuder Dig Gratis inledande rådgivning eller en Gratis genomgång av Ditt ärende om Du använder Dig av vår online Case Review - högst upp i vänster menyfält! Hos oss är Du även garanterad konkurrenskraftiga priser och jurister som, på ett effektivt och kraftfullt sätt, driver Dina processer!
 
Ring och boka en tid hos oss på EC Juristbyrå idag på 010 - 10 10 020 och låt oss lösa Ditt juridiska problem redan nu!


Juristbyrån nära Dig

Vi är Juristbyrån som kan, förutom juridiken, även erbjuda Dig som klient smidiga, kostnadseffektiva och miljövänliga möten, utanför våra kontor. Detta sker genom en videolänk från Din dator till vårt konferensrum! Du behöver INTE installera någon programvara eller på annat sätt ladda ner något program till Din dator! Bara logga in på vår webbsida och mötet kan påbörjas!

Gratis rådgivning!

Är Du osäker om Du vill gå vidare med ett ärende eller om just Din sak är värd att ”bråka om”. Genom att använda Dig av vår Case Review (i det vänstra meny fältet) kan vi, kostnadsfritt och förutsättningslöst, gå igenom Ditt ärende och ge Dig vår juridiskt objektiva syn på saken. Det är sedan helt och håller upp till Dig om Du vill gå vidare med ärendet och även helt och hållet upp till Dig om Du vill använda Dig av oss för att ta Din juridiska strid.

Du som privatperson

Söker Du juridisk hjälp som Privatperson och har frågor och funderingar kring, till exempel; skilsmässa, vårdnad och umgänge, bodelning eller varför inte; skulder, arbete, försäkringar, socialrätt eller sådant som rör boende och fastigheter, m.m.? Vi på EC Juristbyrå tar Din strid och med oss vid Din sida garanteras Du ett engagerat juridiskt ombud, ring 010 - 10 10 020 idag. Vi erbjuder även tjänster som Notarius Publicus.

Företagaren 

Om Du besöker oss som Företagare och är i behov av juridisk hjälp inom Din företagsmässiga roll så har Du, genom oss, en knivskarp affärsjurist och affärspartner som kan effektivisera och säkra Din verksamhet. Detta kan vara allt från "Ax till Limpa" vi kan, till exempel hjälpa Dig med det mest grundläggande i ett inledande företagsskede som att; upprätta affärsplaner och olika myndighetsansökningar mm. eller för den delen bistå Dig med själva bolagsuppstartningen och därtill förenliga kompanjons- och samarbetsavtal eller kanske bara vara ett sakkunnigt ”bollplank” inför bolagsbildandet. Utöver detta så upprättar och granskar vi naturligtvis avtal och andra köp- och rättshandlingar eller är Ditt juridiska företräde i förhandlingar, domstolstvister eller medlingar. Ärenden som berör arbetsrätt, offentlig upphandling samtbygg- och entreprenad ligger inom de expertområden inom juridiken som vi kan erbjuda Dig i Din företagsroll. EC Juristbyrå erbjuder även tjänster som Notarius Publicus, vilket innebär att vi kan legalisera dokument, bekräfta kopior, kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar.

Myndigheter

Myndigheter kan vi särskilt bistå med vår socialrättsliga expertis, men även ärenden som gäller offentlig upphandling och bygg- och entreprenad ligger inom de rättsområden där Ni kan känna en absolut trygghet med att ha oss på EC Juristbyrå som juridisk företrädare.

Notarius Publicus

Notarius Publicus i Eda Kommun är verksam på EC Juristbyrå. Hos oss kan Du få hjälp med bland annat: legalisering av dokument såsom bekräfta kopior och orginal, apostille, handlingar gällande adoption, närvara som vittne eller kontrollant, med mera. Läs mer om Notarius Publicus och våra tjänster i menyn. 

Kostnader, rättshjälp och rättsskydd

Kostnader, Rättshjälp och Rättsskydd. I den mån det är möjligt hjälper vi Er naturligtvis att ansöka om rättsskydd via Ert försäkringsbolag och i händelse av att Ert rättsskydd inte täcker Ert ärende, hjälper vi Er att ansöka om rättshjälp via Rättshjälpsmyndigheten. OBS! Det är Ni som får begära att Ni vill att vi ska ansöka om rättsskydd & rättshjälp och det är Ni som får ta kontakt med Ert försäkringsbolag och kontrollera att Ert ärende täcks av Ert rättsskydd. Läs mer om detta under våra allmänna villkor. I övrigt så är vi ALLTID kostnadseffektiva i våra ärenden och som klient har Ni ALLTID rätt att begära ut dagboksanteckningar i Ert ärende från oss som tydliggör vad Ert ärende inneburit i tidsåtgång, kostnader mm. Vid uppdragsåtagande är Era personuppgifter skyddade enligt personuppgiftslagen och vi har sträng sekretess i varje enskilt ärende.

Varför välja oss?

Sedan vi startade EC Juristbyrå, 2008, tills idag har vi avklarat många hundratals ärenden inom vitt spridda områden t.ex.: allt från vårdnad, köp, avtal och entreprenad till insolvensfrågor och beskattning (ett urval av referensärenden ses i den vänstra menyn). Under åren som gått har vi tjänat in (besparat) våra klienter värden överstigande 22 miljoner. (OBS! summan inbegriper inte 2014 och utgår enbart från ärenden som är beräkningsbara t.ex. vinster och förlikningar).
Vi är även stolta över att få ha talat inför Genevès barnrättskommitté i ett försök om att få igenom en lagändring gällande Barns rätt till alternativ behandlingsvård.
2013 erhöll vi även förordnande som Eda kommuns första Notarius Publicus.
Förutom att vi är offentliga biträden och målsägandebiträden finns vi även med på Domstolsverkets lista för särskilda medlare inom olika rättsområden.
 
Låt inte problemen vänta - Kontakta oss idag! 010 - 10 10 020
 
 

Pinterest

 

primi sui motori con e-max